21 600 Р  / 1  ед.

М/к «НА КАРКАСЕ ИЗ СПЕЦСПЛАВА»

то же на имплантат